top of page
eley300x150.png
Banner De Vroe Groep compleet.jpg
eley300x150.png

 
 Welkom op de website van Benchrest Vlaanderen! 

Neem een kijkje op deze website om komende wedstrijden en uitslagen te bekijken! Ook nieuws en koopjes worden op deze website geplaatst.

Wat is Benchrest schieten nu eigenlijk?

De meeste schutters hebben er al van gehoord, sommigen hebben er zich al aan gewaagd,  maar voor een vrij grote groep schutters is het benchrestschieten nog steeds een onbekende discipline. Vreemd eigenlijk, want terwijl je eender welk geweer afstelt, ben je in feite al aan het  "benchresten". Je laat je wapen vooraan en achteraan op een steun  rusten ("rest") ; je zit aan een tafel of een bank ("bench") en je probeert het wapen zo stil mogelijk te houden. Welnu, het officiële benchrestschieten is in feite niets anders. Een manier om een wapen precies af te stellen wordt aldus verheven tot discipline zelf.
Voordelen

Benchresten mag je rustig de meest comfortabele manier van schieten noemen. Je moet niet rechtstaand of knielend een wapen in evenwicht proberen te houden; je moet ook niet op de grond  gaan liggen , zeker in de winter geen aangename bezigheid . Voorts maak je gebruik van  het nauwkeurigste richtmiddel, de kijker . Dus ook mensen van wie het zicht niet meer 100% is komen aan hun trekken; veel schutters met diopter, vaak brillendragers, klagen erover dat ze hun resultaten met de jaren zien verslechteren.
Bij het benchresten neem je gewoon een kijker. Probleem opgelost, ook voor brillendragers. Ook zwaarlijvige schutters en mensen met een handicap vinden het zeer aangenaam om  vanaf een tafel te kunnen schieten. Schieten, ook trainen, -en dat is het leuke- wordt op deze manier geen karwei, maar echte ontspanning .
En per slot van rekening gaat het daar toch allemaal om, niet ?

                                
De Discipline

Ik hoor sommige lezers al zeggen : hoe eenvoudig !   Niets is echter minder waar. Doordat iedereen met een rustend wapen schiet worden de resultaten natuurlijk ontzettend veel beter dan wanneer je zonder steun liggend, staand of knielend moet schieten. Maar je mag geen appelen met citroenen vergelijken. Alles is binnen een discipline even eenvoudig of even moeilijk. Uiteindelijk komen ook hier de goede schutters toch weer bovendrijven. Dat je het kruis maar  hoeft stil te houden en af te trekken, is theorie en geen praktijk.
Om te beginnen is een kogel geen laserstraal; het blijft een projectiel dat op verre afstand naar een doel wordt geschoten. Een kogel treft dan ook (meestal) niet  exact het richtpunt. Leken zijn er altijd over verwonderd dat  verschillende munitie zo verschillend schiet. Insiders weten wel beter. Vervolgens is het uiterst moeilijk trekkerdruk naar achter uit te oefenen zonder het wapen ook maar een fractie te laten bewegen.
Ook moet men rekening houden met de wind. Wind ?!  Inderdaad , iedere kogel , wordt door de wind in meer of mindere mate afgebogen. De kwestie is alleen : hoeveel ? En hoe kan ik daarmee rekening houden terwijl ik aan het mikken ben ?
Je ziet, het wordt steeds minder eenvoudig. Want de verschillen in resultaat  tussen de schutters zijn zo klein  dat een verschil van 1 millimeter  het verschil betekent tussen de eerste plaats en een plaats achteraan in de middenmoot. Daarom ook dat in officiële grote wedstrijden ( en in Amerika, de bakermat van het benchresten, overal ) je een zee van vlaggen ziet die de schutter moeten toelaten de factor wind zoveel mogelijk uit te schakelen. Zo gebeurt het dat er bijvoorbeeld opzettelijk centimeters naast het doelwit  geschoten wordt om de kogel toch nog netjes in  het  doelwit terecht te laten komen. Dit vereist veel durf, maar ook, en vooral, veel training .
           

De Uitrusting


Benchrestschutters hebben de reputatie met de meest precieze wapens ter wereld te schieten en dat is ook zo. Benchresters zijn dan ook echte perfectionisten. Zij willen het maximum aan precisie uit hun wapen halen.
Alle vernieuwingen om schietprestaties te verbeteren komen dan ook uit  de benchrestwereld.
Om die hoge graad van precisie te bereiken worden daarom wapens vervaardigd die specifiek voor het benchresten ontworpen zijn. Typisch is bijvoorbeeld een zeer breed en vlak voorhout, ideaal om kantelen te voorkomen, maar een onding voor wie staande moet schieten. Verder worden kijkers gebruikt met een enorme vergroting, meestal 36x of zelfs 40 en 45x (vast !). Ook de verschillende lopen en allerlei soorten tuners die elke trilling moeten opvangen zijn een vanzelfsprekendheid. Dit  wordt ook deels bepaald door de gewichtsklasse waarbinnen het wapen moet vallen.

Hierbij een overzicht van de verschillende disciplines:

International Sporter

Elk randvuurgeweer met een handbediend en mechanisch werkend afvuurmechanisme en een gewicht, inclusief kijker, van maximaal 8,5 pond (3,855 kg) met een tolerantie van 1 oz. (28 g).
Geen enkele toegevoegde voorziening zoals loopgewichten, tuners en stabilisatoren is toegestaan. Originele vizieren zoals keep/korrel mogen op de loop bevestigd blijven mits ongewijzigd.
De kijker mag een maximale vergroting hebben van 6,5 X. Kijkers met een variabele vergroting moeten worden ingesteld op 6,5 X en verzegeld.
Het sluitstuk mag ingebed zijn en wijzigingen van het trekkermechanisme zijn toegestaan. Het voorhout moet vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 57,15mm. Het gebruik van stock tape is niet toegestaan.

 
Light Varmint

Elk randvuurgeweer met een handbediend en mechanisch werkend afvuurmechanisme en een gewicht, inclusief kijker, van maximaal 10,5 pond (4,762 kg) met een tolerantie van 1 oz. (28 g).
Toegevoegde voorzieningen zoals loopgewichten, tuners en stabilisatoren zijn toegestaan. De vergroting is vrij. Elektronische kijkers zijn niet toegestaan.
Het voorhout moet vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 3” (76,2 mm). Indien de onderkant van de kolf is afgevlakt mag dit vlakke gedeelte niet breder zijn dan 25mm. Het gebruik van stock tape is toegestaan.

 
Heavy Varmint

Elk randvuurgeweer met een handbediend en mechanisch werkend afvuurmechanisme en een gewicht, inclusief kijker, van maximaal 15 pond (6,810 kg) met een tolerantie van 1 oz. (28 g).
Toegevoegde voorzieningen zoals loopgewichten, tuners en stabilisatoren zijn toegestaan. De kijkervergroting is vrij. Elektronische trekkers zijn niet toegestaan. Het voorhout moet vlak of convex zijn. De kolf mag niet breder zijn dan 3in (76,2mm). Indien de onderkant van de kolf is afgevlakt mag dit vlakke gedeelte niet breder zijn dan 25mm. Het gebruik van stock tape is toegestaan.


Wie eenmaal  begint met  benchresten, houdt er een gezonde verslaving aan over. De drang en de wil om steeds betere resultaten te behalen werkt zeer aanstekelijk. Per slot van rekening schiet men in eerste instantie tegen zichzelf; de uitdaging bestaat erin steeds beter te willen doen door je materiaal nog een beetje te perfectioneren en nog wat "vaster" te schieten.
Stap eens naar de schietstand, schiet eens enkele keren 5 kogels in een groep vanop een steun en  vergelijk je resultaat met dat van een echte benchrester. Je zal onmiddellijk nieuwsgierig worden en je afvragen hoe het komt dat hij zoveel beter schiet. Dan ben je pas goed vertrokken, want je wil dat  óók kunnen ...
Is het niet jammer dat  deze geen olympische discipline is ?  Anders zou de belangstelling al langer gegroeid  zijn. België en Nederland blijken hier erg achterop te hinken .

 
2- jaarlijks wordt een Europees of Wereldkampioenschap gehouden. Bijna alle landen vaardigden  hun ploegen af, Duitsland en Frankrijk zelfs twee. Ook Italië, Engeland, Zweden, Spanje, Oostenrijk namen het op tegen Amerika, Australië enz...
Wel is het zo dat in ons land en ook in Nederland vaak de geschikte accommodatie ontbreekt .  Wij  hebben weinig mogelijkheden , vaak dan nog binnen in een gesloten schietstand , waar wind helemaal geen rol speelt. Benchrestwedstrijden worden in België en in Nederland  anders wel regelmatig georganiseerd. Ga daarom eens een kijkje nemen, of beter nog : doe gewoon mee !


Opmerkingen of suggesties zijn altijd welkom.

Mario


 

bottom of page